4 ข้อห้ามหลังดื่มแอลกอฮอล์

✅คำแนะนำหลังดื่มหนัก ดีต่อตับ ดีต่อใจ

❌ห้ามหลับยาว ควรตื่นหลังดื่มหนัก 2 ชั่วโมง เพื่อดื่มน้ำเปล่ามากๆ ช่วยกระตุ้นการทำงานของตับให้ขับแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้น

❌ห้ามอาบน้ำทันที อาจไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้น เพราะร่างกายยังต้องใช้เวลากำจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายอยู่ดี

❌ห้ามกินยาแก้เมา ยาแก้เมาทำให้เราสร่างได้ชั่วครู่เท่านั้น ควรดื่มน้ำเปล่าเป็นระยะเพื่อกระตุ้นการกำจัดแอลกอฮอล์แทน

❌ห้ามเป่าพัดลม (จ่อที่ตัวโดยตรง) ร่างกายจะสูญเสียพลังงานความร้อนอย่างรวดเร็ว

✅ดื่มอย่างพอดี ดีต่อสุขภาพ ดื่มอย่างรับผิดชอบ ต่อผู้อื่นและตนเอง #responsibly

อ้างอิงจาก : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข