Blogโมเสค ฮอปส์ (Mosaic Hops)

December 17, 2018
https://www.fullmoonbrewwork.com/wp-content/uploads/2018/12/46224199_564324833991134_4036107843248586752_n.jpg

?โมเสค ฮอปส์ (Mosaic Hops) ถือกำเนิดในสหรัฐอเมริกา เดิมชื่อ HBC 369 และเปลี่ยนชื่อเป็น โมเสค ในปี 2012 โดย บริษัทฮอปส์ บรีดดิ้ง (Hop Breeding Company, LLC)

?ได้มาจากการผสมฮอปส์ สายพันธุ์ซิมคอร์ และ นักเกตเข้าด้วยกัน การใช้ฮอปส์โมเสคมักนำไปเปรียบเทียบกับการใช้ฮอปส์ซิตรา ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันในเชิงของระดับค่าอัลฟา

?โมเสคให้ระดับความเข้มข้นของน้ำมันฮอปส์ที่สูงทำให้เป็นที่นิยมในการนำมาใช้ในการเพิ่มรสชาติและกลิ่นในเบียร์ที่ต้มโดยเฉพาะเบียร์ในกลุ่มไอพีเอ (IPA), ไซซอง (Saisons), หรือ วีท (Wheat)

?โมเสคให้รสชาติและกลิ่นน่าสนใจ มีความซับซ้อน ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างชัดของซีตรัส ไพน์ พีช และ กลุ่มผลไม้เมืองร้อนอย่างมะม่วงผสมกับมะนาวและส้ม แล้วพบกับสาระดีๆอีกในครั้งหน้าครับ 😉

#Chatri #Bussaba #Chalawan